• AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi
 • AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi
 • AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi
Öğrenci Bilgi SistemiBilgi Yönetim SistemiE-Posta
Duyurular

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ + BAHAR DÖNEMİ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖN BAŞVURULARI

Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2015

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği - (Student Mobility for Studies) :

Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler bir akademik yıl içinde 1 veya 2 (En az 3 ay-En fazla 12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek(hibe) alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destekle, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, değişim programında yer aldığı sürece aylık Erasmus destek ödeneği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

2015-2016 Akademik Yılı Güz + Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrenciler için gerekli başvuru koşulları:

Erasmus öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) öğrencileri ve mezunlar faaliyetten yararlanamaz.

Erasmus Öğrenci Hareketliliği hibeleri yalnızca yurtdışında aşağıdaki faaliyetlerin takip edilmesi için verilir:

1- EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dahil olmadığı), tam zamanlı* ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları
2- Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınacak tam zamanlı stajlar (yerleştirme faaliyetleri)
3- Öğrenim ve staj faaliyetlerinin birleşimi (birleşik faaliyet)

*Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

 • Lisans öğrencileri için asgari 2.20 / 4.00 not ortalaması
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 not ortalaması
 • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için başvuran öğrencilerin Erasmus Sıralama Puanı (nihai başarı notu) hesaplanırken akademik not ortalamalarının % 50' si, yabancı dil puanlarının %50 'si alınır ve puanlar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır, kontenjanlar dahilinde öğrenciler seçilerek tercihlerine ve öğrenim gördükleri bölümlerinin yurtdışında var olan ikili anlaşmalarına göre yerleştirilir.

Erasmus Programı Ne Değildir?

 • Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
 • Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
 • Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1. Uşak Üniversitesi’nde Erasmus değişiminden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır. Bu öğrenciler tam zamanlı lisans veya yüksek lisans/doktora çalışmaları için Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidebilirler.
2. Daha önce Erasmus programından yararlanmış öğrenciler bir kez daha Erasmus öğrencisi olamazlar. Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş ya da Erasmus hakkından feragat etmiş öğrenciler yeniden 2015-2016 Akademik Yılı Güz + Bahar Dönemi için başvuru yapabilirler.
3. Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Her hangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez. Yine de öğrenci bir kere daha Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Ancak, başvuru ve seçim sürecine yeniden/tekrar dâhil olur.
4. Erasmus programına başvuru yapmak isteyen her öğrenci, değişim fikrini önceden sağlıklı bir şekilde değerlendirmeli, öncelikle öğrenim gördüğü bölümün Erasmus Koordinatörü’nün yardımıyla yurtdışında hangi üniversiteye gitmesi gerektiğine dair fikrini olgunlaştırmalı, AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi (Erasmus Ofisi) çalışanlarından ve Erasmus öğrenim hareketliliğinden daha önce faydalanmış deneyim sahibi olan öğrenciler ile görüşerek bilgi sahibi olmalı ve üniversitemizin AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi (Erasmus Ofisi) web sitesinden (http://euiro.usak.edu.tr) öğrencilerin gitmeden önce ve döndükten sonra ofisimize teslim edecekleri belgelerin ayrıntılarıyla anlatıldığı sayfaları inceleyerek yapılacaklar hususunda bilgilenmeli, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalıdır.
5. Erasmus öğrenci seçimleri Ulusal Ajans’ın belirlediği seçim ölçütlerine göre %50 not ortalaması ve %50 yabancı dil notunun toplamı esas alınarak ilgili ERASMUS bölüm/program koordinatörleri tarafından değerlendirilerek yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen öğrenciler 2015-2016 Akademik Yılı Güz + Bahar Dönemi Erasmus Öğrenci Listesi olarak Uşak Üniversitesi AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi (Erasmus Ofisi) tarafından web sitesinde açıklanacak, telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Sonuçlar Uşak Üniversitesi anasayfasında ilan edilecektir.

ERASMUS ÖĞRENCİ BAŞVURUMU NASIL YAPABİLİRİM?

Öğrenciler 2015-2016 Akademik Yılı Güz + Bahar Dönemi için Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvurularını http://erasmus.usak.edu.tr web sitesi üzerinden online olarak yapacaklardır. Online Başvuru Formunu dolduran öğrenci başvuru formu çıktısı ve güncel onaylı transkriptini(Not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için en az  2.20 / 4, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,5 / 4 olmalıdır) AB & Uluslararası İlişikler Ofisine teslim ettikten sonra ‘Erasmus Başvuru Belgeleri Teslim Formu’ na imza atıp Erasmus Başvurusunu tamamlamış olacaktır. Öğrenci eğer var ise Yabancı Dil Belgesini de teslim edebilir. (Teslim edilmesi önerilen yabancı dil belgeleri TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS, veya Proficiency’dir. )

Online Başvurusunu tamamlayan öğrenci bir fotoğraf ve güncel transkriptini 2 Mart 2015 – 27 Mart 2015 tarihleri arasında Online başvuru yapıldıktan sonra şahsen AB & Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir. Zamanında teslim edilmeyen ve  ‘Erasmus Başvuru Belgeleri Teslim Formu’na imza atılmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecek, eksik / geç / erken başvurular teslim alınmayacaktır.

ERASMUS BAŞVURU SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Öğrenciler başvuru formunda tercihlerini, kendi bölüm ya da programlarının ikili anlaşmaları ve uygun kontenjanlarına göre sistemin otomatik olarak sunacağı seçenekler arasından yapacaklardır.
Tercihler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Üniversite tercihlerinizi öncelik sıranıza göre yapınız. Üniversite seçim ekranında yapacağınız seçim sırası önemlidir. İlk seçtiğiniz üniversite ilk seçiminiz olarak kabul edilecektir.
 • İspanya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerdeki üniversiteler İngilizce olarak eğitim vermeyebilirler. (Universidad de Murcia, Aachen University gibi) Öğrenciler mağdur olmamak için eğitim görmek istedikleri Üniversitelerin eğitim dilini ve dersleri araştırıp buna göre seçim yapmalıdırlar.Derslerde dil yüzünden ortaya çıkabilecek başarısızlıklarda  sorumluluk öğrencilere aittir. Lütfen seçiminizi buna göre yapınız.

KONTENJANLARIMIZ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
 UNIVERSITY OF PECS  (NOT:B2 SEVİYESİNDE iNGİLİZCE DİL BELGESİ İSTEMEKTEDİR)
AACHEN UNIVERSITY  (NOT:B1 SEVİYESİNDE ALMANCA DİL BELGESİ İSTEMEKTEDİR)
TÜM İSPANYOL ÜNİVERSİTELERİ (Bu Üniversitelerde Dersler İspanyolca olabilir  lütfen bu durumu göz önünde bulundurarak seçim yapınız)

 • Tercihlerinizde YALNIZCA sizin bölümünüze/programınıza ait kontenjanlara yer verebilirsiniz.
 • Tercih ettiğiniz kurumda Erasmus süresince alabileceğiniz derslerin olup olmadığını (bir dönemde 30 ECTS kredisi alınması zorunludur) ve dil şartlarını mutlaka ilgili kurumun web sitesinden (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları altında olabilir) kontrol ederek, tercihlerinizi UŞAK ÜNİVERSİTESİ’nde öğrenim gördüğünüz bölümün Koordinatörüne danışarak yapınız. Uşak Üniversitesi Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi için http://euiro.usak.edu.tr/koord.html linkine tıklayınız.
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tümü ancak kendi eğitim seviyelerindeki kontenjanlardan yararlanabilirler. Örneğin, bir yüksek lisans kontenjanından lisans öğrencisi yararlanamaz. Yerleştirmeler kontenjanlara göre yapılacaktır.
 • ‘Erasmus Başvuru Belgeleri Teslim Formu’ na imza atıldıktan sonra öğrencilerin tercih değişikliği yapmasına izin verilmeyecektir.
 • 7. ve 8. yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle lisans öğrencilerinin Erasmus değişimine katılmaları Erasmus bölüm Koordinatörünün onayına bağlıdır.
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuru yapmadan önce gitmek istedikleri kurumda tez çalışmaları için bir danışman bulmaları gerekmektedir.

MEVCUT ANLAŞMALARA ULAŞMAK  İÇİN  ERASMUS SİTEMİZDEN ÖĞRENCİ SEKMESİNE TIKLAYIP SAĞDAKİ ‘İKİLİ ANLAŞMALAR’ LİNKİNE TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİ ÖN BAŞVURU - DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 1. Uşak Üniversitesi Web sitesinde (www.usak.edu.tr) ve Akademik Birimlerin ilan panolarında Erasmus Öğrenci Ön Başvuruları, başvuru süreci ve öğrenciler için gerekli ön bilgilerin 2 Mart 2015 – 27 Mart 2015 tarihleri arasında ilanı.
 2. Öğrenciler 2015-2016 Akademik Yılı Güz + Bahar Dönemi için Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvurularını http://erasmus.usak.edu.tr web sitesi üzerinden online olarak yapacaklardır. Online Başvuru Formunu dolduran öğrenci bir fotoğraf ve güncel onaylı transkriptini(Not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için en az  2.20 / 4, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,5 / 4 olmalıdır) AB & Uluslararası İlişikler Ofisine teslim ettikten sonra ‘Erasmus Başvuru Belgeleri Teslim Formu’ na imza atıp Erasmus Başvurusunu tamamlamış olacaktır.
 3. Erasmus Programına başvuran bütün öğrencilerin başvuruları Üniversitemiz AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından kayıt altına alınacaktır.
 4. Yabancı Dil Sınavına girecek öğrencilerin listeleri AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 31 Mart 2015 mesai bitimine kadar Rektörlük - Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 'ne iletilecektir.
 5. Yabancı Dil Sınavı, Yazılı Sınav (Proficiency ve Writing) ve Yabancı Dil Konuşma Sınavı (Speaking) ’ndan oluşacak ve İngilizce dilinde yapılacaktır.
 6. Yabancı dil sınavının yapılacağı tarih ve yer üniversite web sitesinde ilan edilecektir.
 7. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, yabancı dil sınavının şeffaflıkla yapılması, yabancı dil puanlarının hesaplanması ve öğrencilerin Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Rektörlük AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne yazılı olarak bildirilmesinden sorumlu olacaktır.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından bildirilen Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Üniversitemiz web sitesinde duyurulması.
 9. Erasmus öğrencisi olmaya hak kazananların üniversitemiz web sitesinde ilanı.
 10. Bölümlerimizin ikili anlaşmaları ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılmış olan hibelerin değerlendirilerek 2015-2016  Akademik Yılı Güz + Bahar Dönemi için uygun/mevcut kontenjanların eşleştirilmesi.

ÖNEMLİ NOT: Bu bir ön secimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe dahilinde talepler karşılanacaktır. Bu aşamada seçilen her öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gideceği garantisi söz konusu değildir.

KONTENJANLARIMIZ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
 UNIVERSITY OF PECS  (NOT:B2 SEVİYESİNDE iNGİLİZCE DİL BELGESİ İSTEMEKTEDİR)
AACHEN UNIVERSITY  (NOT:B1 SEVİYESİNDE ALMANCA DİL BELGESİ İSTEMEKTEDİR)
TÜM İSPANYOL ÜNİVERSİTELERİ (Bu Üniversitelerde Dersler İspanyolca olabilir  lütfen bu durumu göz önünde bulundurarak seçim yapınız)

2015-2016 Kontenjanlarımıza sağ taraftaki ‘ikili Anlaşmalar’ sekmesinden ulaşabilirsiniz

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400